Kompetencie a činnosť odboru

Odbor sociálnych vecí a rodiny – kompetencie

Odbor sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja koordinuje výkon územnej samosprávy v oblastiach

  • registrácie sociálnych služieb
  • riadenia a kontroly sociálnych služieb
  • financovania sociálnych služieb 
  • posudkových činností

Kompetencie a činnosti

V rámci svojich kompetencií vykonáva odbor sociálnych vecí a rodiny tieto činnosti:

Publikované: 17. 5. 2018

Aktualizované: 19. 9. 2023