Sociálne štipendiá vlády Slovenskej republiky

dekoračný obrázok

Archív vybraných študentov na sociálne štipendium v zahraničí za Prešovský samosprávny kraj na školský rok:

Publikované: 28. 2. 2019

Aktualizované: 22. 8. 2023