Oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie

Zamestnanci oddelenia

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30. 12. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023