Odbor Rady Partnerstva

Vedúci odboru:
Telefón:
E-mail:
Adresa:Odbor Rady partnerstva
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Odbor vznikol 1.7.2024.

Odbor SO pre IROP

Publikované: 3. 7. 2024

Aktualizované: 3. 7. 2024