IPC pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy

Prešovský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej aj IPC pre EŠIF), ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu Prešovského samosprávneho kraj v rámci Kancelárie predsedu.

Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci.

Partnerská dohoda

Všetky potrebné informácie o sieti informačno-poradenských centier nájdete na stránkach portálu Partnerská dohoda.

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:00 – 15:00

Utorok:     7:00 – 15:00

Streda:     7:00 – 15:00

Štvrtok:    7:00 – 15:00

Piatok:     7:00 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontakty

Kontaktné údaje

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Email: ipc@vucpo.sk

Aktuality

Publikované: 30. 12. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023