Dokumenty odboru

Dokumenty na úseku správy majetku

Materiály súvisiace s predajom majetku

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 652/2021 dňa 15.02.2021 a sú účinné od 19.2.2021.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK

Prenájom majetku 

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja vydáva Prešovský samosprávny kraj Zásady užívania zasadacích miestností inými subjektmi.

Zásady užívania Veľkej zasadačky inými subjektmi 

Ďalšie materiály

Publikované: 7. 5. 2021

Aktualizované: 11. 4. 2023