Odbor majetku a investícií

Odbor majetku a investícií

Vedúca odboru:JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
Telefón:051/70 81 302
E-mail:majetok@psk.sk
Adresa:Odbor majetku a investícií
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Oddelenia Odboru majetku a investícií

Aktuálne

Súvisiace odkazy

Publikované: 22. 12. 2022

Aktualizované: 26. 3. 2024