Rezervácia

Technické zabezpečenie (IT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká zasadačka

Mikrofóny – pult  
Mikrofóny na stoloch poslancov
Ručné mikrofóny

Premietanie na plátno  
Notebook (zapožičanie)
Prezentér PowerPoint
Prístup na internet
Premietanie na TV na chodbe
Zvukový záznam udalosti Vyhotovenie zvukového záznamu je možné, len so súhlasom nahrávanej osoby (autorský zákon & GDPR). Potrebné tlačivo a súhlas konzultujte s: sona.slovjakova@vucpo.sk

Iné zasadačky

Notebook (zapožičanie) poznámka:

(max. 300 znakov)

Premietanie na plátno
Prístup na internet

(Nižšie vpíšte text z obrázka)

Konferenčná kamera
Prezentér PowerPoint
 
_____________________

__________________________

Dnes je !DEN_DATUM!

Publikované: 30. 12. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023