Legislatíva a právne predpisy

Legislatívne a právne predpisy pre oblasť IKT PSK

Najdôležitejšie predpisy upravujúce kompetencie Prešovského samosprávneho kraja v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Všeobecné predpisy

Publikované: 6. 3. 2023

Aktualizované: 13. 9. 2023