Kontakt

Odbor informačno-komunikačných technológií

Telefón:051/70 81 197
E-mail:it@psk.sk
Adresa:Odbor informačno-komunikačných technológií
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zamestnanci odboru

Načítavanie obsahu…

Publikované: 6. 3. 2023

Aktualizované: 18. 10. 2023