Záverečný účet PSK za rok 2002

Záverečný účet PSK za rok 2002 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 17. júna 2003 uznesením č. 114/2003.

 Dokument na stiahnutie:

Publikované: 15. 5. 2019

Aktualizované: 27. 6. 2023