Rozpočet 2022

Schválený Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2022

Záverečný účet PSK za rok 2022 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom  zasadnutí dňa 17 apríla 2023.

Záverečný účet

Dokumenty na stiahnutie:

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 19. 4. 2024