Železničná doprava v Prešovskom kraji

Základnú dopravnú obslužnosť územia Prešovského samosprávneho kraja železničnou dopravou zabezpečuje národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorý má uzatvorenú Zmluvu o službách vo verejnom záujme s objednávateľom dopravných výkonov Ministerstvom dopravy Slovenskej Republiky.

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať prostredníctvom e-mailu na info@idsvychod.sk alebo na poštovú adresu IDS Východ, s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice.

Publikované: 21. 6. 2022

Aktualizované: 3. 1. 2024