Vyhodnotenie činnosti

Vyhodnotenie činnosti predsedu PSK v roku 2022 za oblasť dopravy 

VEREJNÁ DOPRAVA

CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej ako „SÚC PSK“) zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 2443 km.

Publikované: 29. 1. 2021

Aktualizované: 13. 3. 2023