Vyhodnotenie činnosti

Cestná doprava

 • Výhodné jednosmerné osobitné cestovné pre občanov nad 70 rokov, tehotné ženy, držiteľov zlatej Jánskeho plakety
 • Výhodné jednosmerné víkendové cestovné
 • Obnovenie vozového parku SAD Humenné, a.s., SAD Poprad, a.s.
 • Spustenie CYKLOBUSOV do prevádzky
 • Spustenie do prevádzky novej cezhraničnej autobusovej linky Bardejov (SK) – Krynici-Zdrój (PL)
 • Výber nových poskytovateľov služby na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy na území PSK od 1.1.2024
 • Realizácia aktivít na podporu cyklodopravy (Do školy a do práce na bicykli, Cykloraňajky, Cykloservis s PSK) a cykloturistiky (Dovolenka na bajku v spolupráci s KOCR)
 • Realizácia aktivít na podporu verejnej hromadnej dopravy, najmä prímestskej autobusovej dopravy (Zbieraj zelené kilometre 2. ročník), podporu pešej dopravy (10 000 krokov pre zdravie) a iné propagačné podujatia

Pozemné komunikácie

 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II_537, Tatranské Matliare – križovatka s cestou I_66 (PDF, 2 MB)
 • Zrekonštruovanie 145 km ciest a 49 mostov vo výške viac ako 36-miliónov eur
 • Rekonštrukcia cesty slobody v Tatrách, ako najväčšia investičná akcia kraja za cca 42 mil. €
 • Podpísanie kontraktu k projektu „PREZAK – Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou“
 • Zakúpenie novej techniky pre Správu a údržbu ciest PSK
 • Realizácia novej kruhovej križovatky v obci Hertník (okres Bardejov)
 • Modernizácia cestných úsekov v Pieninách
 •  Modernizácia úseku Stakčín – Ulič v Sninskom okrese v rámci programu ENI (rekonštrukcia viac ako 8 km ciest, 2 takmer 50-ročné mosty)
 • Spracovávanie dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK – región Vysoké Tatry – riešenie inteligentnej a udržateľnej mobility v národnom parku Vysoké Tatry

Publikované: 29. 1. 2021

Aktualizované: 6. 2. 2024