IDS Východ

IDS Východ doprava bez hraníc (logo)

Integrovaný dopravný systém

Cieľovým stavom integrovaného dopravného systému (ďalej ako „IDS“) na východnom Slovensku je moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy, pozostávajúci zo všetkých druhov verejnej dopravy (železničnej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy), zahrňujúci celé územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja umožňujúci cestovanie na jeden cestovný doklad (jednorazový alebo časový predplatný) bez ohľadu na prestupy alebo využitie rôznych druhou dopravy. Pri  vzájomne zosúladených cestovných poriadkoch, jednotných prepravných a tarifných podmienkach. Pre potreby budovania IDS na východnom Slovenku, bola Prešovským a Košickým samosprávnym krajom zriadená spoločnosť IDS Východ.

Identifikačné údaje spoločnosti

 • Názov: IDS Východ s. r. o.
 • Sídlo: Turgenevova 36, 040 01 Košice
 • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj
 • IČO: 52 681 734
 • Dátum zriadenia: 08. októbra 2019
 • Ďalšie informácie nájdete na IDS Východ

Prínosy pre cestujúcich budú s postupným budovaním IDS najmä:

 • Jednotné prepravné a tarifné podmienky vo vlakoch, autobusoch, aj MHD.
 • Nové druhy cestovného: prestupné lístky, časové predplatné lístky (mesačné, štvrťročné,…) a pod.
 • Technologické novinky: mobilná aplikácia, NFC platby a pod.
 • Pravidelnejšie, rýchlejšie a komfortnejšie spojenia v rámci regiónu aj v rámci miest.
 • Harmonizovaný systém verejnej dopravy (pravidelné garantované nadväznosti spojov/liniek).
 • Jednoduchý a prehľadný dopravný systém (schémy trás liniek, taktové cestovné poriadky,…).
 • Včasné informácie o mimoriadnostiach v doprave (meškania, obchádzky,…).
 • Všeobecne vyššia kvalita poskytovaných služieb v doprave.

Prínosy pre dopravcov a objednávateľov dopravných výkonov budú najmä:

 • Rastúci dopyt po preprave (viac cestujúcich).
 • Vyššia efektivita obehov vozidiel.
 • Stabilizácia dopravných výkonov.

Publikované: 3. 5. 2021

Aktualizované: 15. 2. 2024