Prehľad pojmov a skratiek

Pojmy a skratky použité na portály e-služieb PSK

Prehľad skratiek

Prehľad pojmov

 

Publikované: 27. 4. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023