Prenájom majetku PSK

Prenájom dočasne prebytočného majetku

Zverejnenie ponúk na prenájom dočasne prebytočného majetku Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja.

Zverejnené ponuky na prenájom majetku PSK

Načítavanie obsahu…

Publikované: 21. 4. 2022

Aktualizované: 15. 8. 2023