Bezplatná služba - informácie

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Publikované: 23. 3. 2023

Aktualizované: 23. 3. 2023