Zmluvy Úradu PSK

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

Zmluvy v CRZ Úradu vlády SR

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zmluvy na webovom sídle poskytovateľa

Aktuálne PSK na svojom webovom sídle zverejňuje špecifický druh zmlúv, v zmysle zákona 596/2003 Z. z..

Tieto zmluvy nadobúdajú platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 9aa ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. dňom jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Zmluvy sa zverejňujú počas celej doby ich trvania.

Archív – Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Archív zmlúv (pôvodný web)

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011 do 30. marca 2022, pričom zmluvy a dodatky v zmysle zákona 596/2003 Z. z. sa zverejňujú na webovom sídle PSK naďalej.
Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formáte XLSX.

Načítavanie obsahu…

Publikované: 16. 8. 2022

Aktualizované: 28. 5. 2024