Záverečné správy - výzvy

Záverečné správy k výzvam ŽoNFP

Záverečné správy na stiahnutie k jednotlivým výzvam

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC121-2018-32

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19

Publikované: 14. 4. 2021

Aktualizované: 24. 1. 2024