Aktuálne výzvy

Na tejto stránke nájdete aktuálne výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ukončené výzvy nájdete v časti uzavreté výzvy.

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzvy na predkladanie projektových zámerov

 

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Aktuálne

Publikované: 13. 10. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023