Vzdelávanie

Európska politika v oblasti vzdelávania a tréningu:

Cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávacích systémov a poskytnúť väčšie možnosti vzdelávania pre ľudí v rôznych vekových kategóriách. Každý členský štát EÚ zodpovedá za vlastný vzdelávací systém, spoločné akcie však napomáhajú dosiahnuť spoločné ciele.

Európska komisia sa v oblasti vzdelávania a tréningu zameriava na 2 hlavné aspekty:

1. Spolupráca s európskymi a národnými autoritami s cieľom zlepšovania politík a výmena dobrých príkladov.

2. Rozvoj a administratívne spravovanie európskych programov.

Výzvy na predkladanie návrhov v oblasti vzdelávania a tréningu: http://ec.europa.eu/education/calls/doc1586_en.htm

Viac informácií: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Ploteus

Obrázok PLOTEUS

Ploteus predstavuje európsky portál o možnostiach vzdelávania. Portál si kladie za cieľ pomôcť študentom, uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, rodičom, kariérnym poradcom a učiteľom pri hľadaní informácií o štúdiu v Európe. Ploteus poskytuje poradenstvo a navigáciu v oblasti: študijných príležitostí, stáží a grantov, vzdelávacích systémov a informácií ohľadne života v inej krajine.

Viac informácií: http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=sk

Programy EÚ:

Publikované: 23. 4. 2010

Aktualizované: 5. 12. 2023