Výskum a vývoj

Obrázok - Výskum

Európska politika v oblasti výskumu a vývoja:

Európsky výskum a vytváranie Európskej výskumnej zóny sú dnes vysokou prioritou politickej agendy v Európe.

Implementácia európskych výskumných programov a je jedným z hlavných záväzkov vyplývajúcich z Amsterdamskej zmluvy. Výskum a technologický vývoj (Research and Technological Development – RTD) sú hlavným elementom funkcionality vo vyspelých krajinách, akými sú členské štáty EÚ. Konkurencieschopnosť firiem a zamestnanosť môžu poskytnúť základ pre posilnenie RTD, ktoré je tiež závislé na podpore iných politík, ako ochrana konzumenta a ochrana životného prostredia. Individuálny a kolektívny komfort sú závislé od kvality a relevantnosti RTD.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti výskumu a vývoja: http://ec.europa.eu/research/rea/

Viac informácií (v slovenčine): http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=sk

Programy EÚ:

Publikované: 24. 4. 2012

Aktualizované: 20. 3. 2024