Vonkajší obchod

Baner - Obchod

Európska politika v oblasti obchodu:

Obchod je záležitosťou každého. Politika obchodu sa všetkých Európanov dotýka každý deň – čokoľvek robia a kdekoľvek žijú. Bez obchodu by bol život obyvateľov EÚ limitovaný.

Globalizácia zahŕňa viac a viac krajín: bohatých a chudobných v svetovej ekonomike a zvyšujúcich súťaživý tlak. Tento proces sa mení v kontexte svetového obchodu s vplyvom na každodenný život.

Rozvoj obchodu vytvára taktiež príležitosť pre ekonomický rast. Kľúčom pre európsku ekonomiku je súťaživosť a budovanie medzinárodne uznávaných pravidiel.

EÚ s 27 členskými krajinami vytvára 19% svetového obchodu.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti obchodu: http://ec.europa.eu/trade/about/procurement/grants/index_en.htm

Viac informácií: http://ec.europa.eu/trade/

Programy EÚ:

Publikované: 30. 4. 2010

Aktualizované: 5. 12. 2023