Verejné zdravotníctvo

Baner - Zdravie

Európska politika v oblasti verejného zdravotníctva:

Zdravie je priorita pre Európanov a teda aj Európsku Úniu. Európanie chcú byť chránení proti chorobám, privádzať deti do zdravého prostredia. Nárokujeme si na bezpečné a hygienické pracovné podmienky. V rámci Európskej únie by mal byť všetkým európanom poskytnutý prístup k vysoko kvalitnej zdravotníckej pomoci.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti verejného zdravotníctva: http://ec.europa.eu/health/programme/funding_schemes/index_en.htm

Viac informácií:  http://ec.europa.eu/health-eu/index_sk.htm

Portál EÚ pre zdravie:

Logo Zdravie

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov spravuje oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví: portál Zdravie-EÚ, ktorý obsahuje široké spektrum informácií a údajov o otázkach a činnostiach súvisiacich so zdravím na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Viac informácií v slovenčine: http://ec.europa.eu/health-eu/index_sk.htm

Publikované: 24. 4. 2012

Aktualizované: 20. 3. 2024