Poľnohospodárstvo

Baner - PHP

Európska politika v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka:

Viac ako 56% populácie v 27 členských štátoch EÚ žije vo vidieckych oblastiach, ktoré pokrývajú 91% Európskeho územia. Rozvoj vidieka je preto vitálne dôležitá politika EÚ. Poľnohospodárstvo a lesníctvo ostáva teda prioritné pri spravovaní a využití územia a prírodných zdrojov v európskych vidieckych oblastiach. Európska komisia sa v poľnohospodárstve snaží zabezpečiť ekonomickú, enviromentálnu a sociálnu udržateľnosť.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka : http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_sk.htm

 Viac informácií: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

Publikované: 30. 4. 2010

Aktualizované: 20. 3. 2024