Konkurencieschopnosť

Baner - Konkurencieschopnost

Politika EÚ v oblasti konkurencieschopnosti:

Konkurencia vytvára na podnikanie ustavičný tlak v záujme ponuky čo najlepšej kvality tovarov a služieb za čo najlepšie ceny. Na voľnom trhu podnikanie predstavuje súťaživú hru konzumentov a výrobcov.

Niekedy sa firmy snažia obmedziť konkurenciu. V záujme ochrany dobrého fungovania trhu musia autority ako Európska komisia vplývať preventívne, alebo korigujúco na nekonkurencieschopné správanie. Európska komisia preto monitoruje správanie sa firiem na trhu.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti konkurencieschopnosti: http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html

Viac informácií: http://ec.europa.eu/competition/

Programy EÚ:

Publikované: 30. 4. 2010

Aktualizované: 19. 3. 2024