Informačná spoločnosť

EU Banner

Európska politika v oblasti informačná spoločnosť:

Digitálna revolúcia: Používanie internetu, digitálnych médií, mobilného telefóna, MP3 prehrávača. Všetko sú to produkty digitálnej spoločnosti, ktoré vznikli vďaka rozvoju počítačov, telekomunikácií a médií. Iba počas života jednej generácie informačné a komunikačné technológie dosiahli (ICT) dosiahli revolúciu v spôsobe nášho života, učenia, práce a zábavy. Informačná spoločnosť má radikálny vplyv na spôsob ktorým ľudia, vláda a spoločnosť vzájomne pôsobia.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti informačná spoločnosť: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=fo

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/help/ncg/en/index_en.htm

Obrázok - Informačná spoločnosť - EU GuideEurópsky tematický portál pre informačnú spoločnosť

Internet, digitálny fotoaparát, mobilný telefón, MP3 prehrávač a iné sú produktmi informačnej spoločnosti. Portál pre informačnú spoločnosť informuje o všetkých kľúčových aktivitách Európskej komisie v tejto oblasti: Telekomunikačný balík, médiá, bezpečný internet, roaming, záchranná linka 112, direktíva pre audiovizuálne médiá a iné.

Medzi aktuálnymi informáciami sa nachádza aj množstvo odkazov, medzi inými aj eYou Návod (eYou Guide), ktorý informuje o online právach používateľov internetu.

Viac info: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm

eYou Guide: http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm

obrázok IC

Programy EÚ: 

Publikované: 3. 5. 2010

Aktualizované: 20. 3. 2024