Energetické zdroje

Obrázok - Energetika

Európska politika v oblasti energetiky:

Občania Európy a podniky potrebujú bezpečnú dodávku energií za dostupné ceny v záujme zachovania štandardu ich života. V rovnakom čase ale musia byť obmedzené všetky negatívne dopady na životné prostredie, ktoré sú spojené s používaním energie. Európska politika v oblasti energetiky sa sústreďuje na vytváranie súťaživého vnútorného trhu, ktorý ponúka kvalitné služby za nízke ceny, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, redukovanie závislosti na dovážaných palivách a znižovaní konzumácie energií.

Obrázok - NEWVýzvy na predkladanie návrhov v oblasti energií: http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm

Viac informácií: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Programy EÚ:

Publikované: 22. 4. 2010

Aktualizované: 5. 12. 2023