Doprava

Obrázok - Doprava

Európska politika v oblasti dopravy:

Európska politika v oblasti dopravy sa každodenne dotýka každého Európana: kohokoľvek a kdekoľvek. Doprava a mobilita hrá v dnešnom svete dôležitú úlohu. Problémy a výzvy v tejto oblasti si vyžadujú akciu na európskej úrovni. Členské štáty EÚ a Európsky priemysel môže zaistiť dopravnú infraštruktúru, ktorá bude zodpovedať potrebám občanov a ekonomiky, pri minimálnej záťaži na životné prostredie.

Za oblasť dopravy je zodpovedné Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre mobilitu a transport. 

Výzvy na predkladanie návrhov v oblasti dopravy: http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm

Viac informácií: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Programy EÚ:

Publikované: 29. 4. 2010

Aktualizované: 5. 12. 2023