Dotačná schéma 2023

Poskytnutie dotácií v rámci PSK na rok 2023

Výzva predsedu PSK

Výzva predsedu PSK – možnosť podávania žiadostí od 15.2.2023 do 31.3.2023

Výzva poslancov PSK

Výzva poslancov PSK – možnosť podávania žiadostí od 15.2.2023 do 31.3.2023

Výzva Participatívny rozpočet

Výzva Participatívny rozpočet – možnosť podávania žiadostí od 15.2.2023 do 31.3.2023, SMS hlasovanie od prebiehalo 26.4. do 10.5.2023:

Publikované: 4. 5. 2023

Aktualizované: 14. 5. 2024