Dotačná schéma 2021

Poskytnutie dotácií v rámci PSK na rok 2021

Výzva predsedu PSK

Výzva Mikroprogram PSK

Výzva pre región

Publikované: 20. 9. 2021

Aktualizované: 14. 5. 2024