Zápisnice z výberových konaní 2023

Zápisnice z výberových konaní, ktoré sa realizovali na Úrade PSK v roku 2023.

Zápisnice z výberových konaní – štatutári organizácií PSK

Zápisnice z výberových konaní – Úrad PSK

Archív

Zápisnice z výberových konaní 2022

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 15. 2. 2024