Okresy PSK

Okresy v Prešovskom kraji

Administratívne sa Prešovský kraj delí na 13 okresov:

Mapa PSK s rozdelením na okresy

Svojou rozlohou 8 973 km2 zaberá 18,3 % rozlohy Slovenskej republiky a je druhým najväčším. Počtom obyvateľov (823 826, stav k 31.12.2018) je najväčším v Slovenskej republike. Hustota osídlenia (92 obyvateľov na km2) dosahuje druhú najnižšiu hodnotu v Slovenskej republike. V Prešovskom kraji je 665 obcí, z toho 23 so štatútom mesta. Sídlom Prešovského kraja je mesto Prešov.

Publikované: 6. 6. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023