Odbor regionálneho rozvoja

Odbor strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

fotografia Slivková Martina, vedúca odboru strategického rozvoja

Vedúca odboru:  

Telefón:

Fax:

E-mail:


Adresa:

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA

051/7081 502

051/7081 500


rozvoj@vucpo.sk

 

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne 


Ďalšie odkazy

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 23. 9. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023