Kontakty

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 

Prešov

e-mail: ipc@vucpo.sk

Adresa:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Humenné

e-mail: ipchumenne@vucpo.sk

Adresa:

Vihorlatské múzeum v Humennom

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF  I. poschodie kancelária č.74             
Námestie slobody č. 1
066 01 Humenné


      

 

Zamestnanci oddelenia

 

Publikované: 5. 10. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023