Harmonogram a výzvy

Portál výziev

www.itms2014.sk

Web www.itms2014.sk poskytuje informácie o operačných programoch, plánovaných výzvach, vyhlásených výzvach a schválených projektoch a množstvo ďalších užitočných informácií, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa pri hľadaní možností podpory ich projektu. 

 

Upozornenie: Na webovom sídle nie sú uvedené informácie o niektorých programoch cezhraničnej spolupráce, programoch medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce a Programe rozvoja vidieka.

Vyhľadávanie výziev

Na webovom sídle je možné vyhľadávať informácie o plánovaných a vyhlásených výzvach, a to podľa rôznych kritérií.

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov navedie žiadateľov na správny operačný program a správnu výzvu v rámci konkrétneho operačného programu podľa oblasti záujmu. Na stránke možno zobraziť všetky kľúčové slová podľa abecedného zoznamu alebo vpísať vyhľadávanú oblasť (napr. zatepľovanie). Po zadaní kľúčového slova sa žiadateľovi zobrazí operačný program, ktorý podporuje aktivity v danej oblasti, a počet plánovaných a vyhlásených výziev z tejto oblasti.

Vyhľadávanie podľa formy žiadateľa

Vyhľadávanie možno ďalej spresniť o právnu formu žiadateľa a miesto plánovanej realizácie projektu.

 

Upozornenie: zadefinované kľúčové slová nie sú vyčerpávajúce, ak medzi nimi potenciálny žiadateľ nenájde vhodné slovo, odporúčame nájsť podobnú oblasť podpory v ich abecednom zozname.

Zmeny vo výzvach

Sledovanie zmien vo výzvach pomáha zachytiť všetky zmeny v plánovaných a vo vyhlásených výzvach bez neustáleho sledovania internetovej stránky www.itms2014.sk

 

Upozornenie: O zmenách, ktoré sa netýkajú informácií zverejnených na stránke www.itms2014.sk – napr. o zmenách údajov v príručke pre žiadateľa, nebude potenciálnemu žiadateľovi zaslaná informácia.

Bližšie infromácie o výzvach

V prípade záujmu o bližšie informácie o konkrétnych aktuálnych výzvach prosím vyplňte online-dotazník.

Publikované: 4. 10. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023