OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Názov projektu:

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien zamestnávateľa pre oprávneného zamestnanca ICPK pre OP KaHR v Prešovskom kraji v období 2009 – 2011

Druh projektu:

Individuálny projekt.

Financovanie:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013. „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Prijímateľ NFP:

Prešovský samosprávny kraj

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo hospodárstva SR 

Programová štruktúra:

Výška poskytnutého príspevku:

30 632,83 €

Cieľ projektu:

Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien zamestnávateľa pre oprávneného zamestnanca ICPK pre OP KaHR v Prešovskom kraji v období 2009-2011.

Obdobie realizácie:

01/2009 – 12/2011

Aktuálny stav:

Projekt ukončený.

Dôležité odkazy:

Publikované: 28. 9. 2023

Aktualizované: 9. 11. 2023