Kontakt

Kontaktné osoby pre Iniciatívu Catching-up Regions 

Kontaktné osoby za Úrad PSK

  • RNDr. Rudolf Bauer, PhD., vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK
  • Ing. Helena Miščíková, Odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK, vedúca oddelenia strategického plánovania
  • PhDr. Monika Štoffová, Odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK
  • PhDr. Zuzana Salokyová, Odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK

Ing. Helena Miščíková

Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie strategického plánovania
vedúca oddelenia
helena.miscikova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 544
miestnosť: 413 IV. podlažie

 

 

Kontaktné osoby – vedúci pracovných skupín

1. pracovná skupina – Energetická efektívnosť – Ing. Vladimír Grešš, vedúci Odboru správy majetku Úradu PSK

2. pracovná skupina – Stredné školstvo – PaedDr. Ján Furman, vedúci Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Úradu PSK

3. pracovná skupina – Geografický informačný systém (GIS) Ing. Miloslav Michalko, Prešovská univerzita v Prešove

4. pracovná skupina – Rozvoj vnútorného potenciálu PSK – Ing. Mária Biľová, Odbor regionálneho rozvoja, vedúca oddelenia cestovného ruchu Úradu PSK

Publikované: 7. 3. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023