Predseda PSK navštívil okres Poprad

Podpora regiónu je podľa neho dôležitá

Tlačová správa

Pracovné výjazdy predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského pokračujú. Po dvojmesačnej letnej prestávke zavítal župan do okresu Poprad.

Doprava, školstvo, sociálna oblasť, ale aj rozvoj regiónu – to boli hlavné témy stredajšieho (18.9.) stretnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského so zástupcami obcí, organizácií a podnikateľského sektora v Poprade.

Župan hovoril najmä o podpore regiónu, ale aj o plánoch a víziách. Do diskusie sa zapojili aj krajskí poslanci v okrese či odborníci z Úradu PSK. Najviac otázok smerovalo, tak ako aj v predchádzajúcich okresoch, na cestnú infraštruktúru.

 

Vlani investoval kraj do opráv havarijných úsekov ciest 1,2 milióna eur. Tento rok plánuje preinvestovať na cesty, opravy budov a nákup strojov pre Správu a údržbu ciest (SÚC) 1,4 milióna eur. Za spomínané financie sa zrekonštruuje napríklad úsek Hozolec – prieťah, Podspády – štátna hranica Poľsko – Slovensko (Jurgów), takisto sa urobia stavebno-bezpečnostné opatrenia v Lučivnej. Ďalších 9 miliónov eur sa použije v rámci programu IROP na modernizáciu cesty Poprad – Starý Smokovec. Celkovo sa v kraji zrekonštruuje viac ako 10 kilometrov ciest.

„Podpora regiónu je veľmi dôležitá. Hlavne v oblasti dopravnej infraštruktúry. Okres navštevuje každoročne niekoľko sto tisíc turistov, preto je našou prioritou mať kvalitné cesty, ktoré budú vizitkou kraja. Verím, že aj tohtoročnou investíciou odstránime havarijné úseky ciest a zlepšíme dopravnú infraštruktúru v tomto regióne,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Do škôl pôjde tento rok 8,6 milióna eur vrátane nenávratného finančného príspevku (NFP). Najviac peňazí sa ujde Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Na výstavbu telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom vyčlenil kraj 1,1 milióna eur. Ďalších 403-tisíc eur je určených v rámci programu IROP na materiálno-technické zabezpečenie pre odborný výcvik a teoretické vyučovanie či vnútorné drobné stavebné úpravy. Samospráva sa na tejto investícii podieľa piatimi percentami.

 

Časť finančných prostriedkov z celkového balíka pôjde aj pre SOŠ remesiel a služieb (838-tisíc eur), SOŠ elektrotechnickú (1,36 milióna eur), Obchodnú akadémiu (1 milión eur), SOŠ polytechnickú J. Antonína Baťu (1,76 milióna eur), SPŠ techniky a dizajnu (1,4 milióna eur), Gymnázium v Poprade (100-tisíc eur), SOŠ technickú (30-tisíc eur), Školu v prírode Detský raj (385-tisíc eur) a Školský internát (89-tisíc eur) v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Župan na stretnutí vyzdvihol spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú žiakom možnosť duálne sa vzdelávať. „Systém duálneho vzdelávania je v Poprade veľmi dobre rozbehnutý. Teší ma, že v okrese budeme mať absolventov, ktorí budú vynikať nielen svojimi vedomosťami, ale aj zručnosťami. Verím, že sa v krátkom čase pripoja do duálu aj ďalšie školy a firmy, aby sme mladých ľudí motivovali k tomu, že pracovať v regióne sa oplatí,“ skonštatoval Majerský.

Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených päť škôl s 81 žiakmi a 28 zamestnávateľmi. V tomto školskom roku by sa mal počet žiakov zapojených do duálu zvýšiť na 160.

Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol aj Kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, Výzve pre región, projektoch Interreg či Kostrovej sieti cyklistických komunikácií PSK.

***

V Prešove dňa 18. septembra 2019

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Video

Prezentácie

 

Analytická prezentácia                                            Prezentácia o okrese

Publikované: 26. 9. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023