Predseda PSK navštívil okres Humenné

Predstavil tohtoročné investície do regiónu

Pracovné výjazdy predsedu Prešovského samosprávneho kraja po okresoch pokračujú. Po Starej Ľubovni, Medzilaborciach a Svidníku navštívil župan okres Humenné.

So zástupcami obcí, organizácií v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a zástupcami podnikateľského sektora diskutoval predseda PSK Milan Majerský v stredu 29. mája v Humennom. S aktérmi stretnutia hovoril najmä o stave regiónu a jeho rozvoji.

„Vo všetkých okresoch trápia ľudí najmä cesty. Ani okres Humenné nebol výnimkou. Už v minulom roku sme investovali do zlepšenia infraštruktúry v regióne 489-tisíc eur, tento rok sme vyčlenili dvakrát toľko finančných prostriedkov. Do ciest pôjde viac ako 851-tisíc eur, taktiež investujeme aj do strojného vybavenia vo výške 120-tisíc eur,“ uviedol po stretnutí v okrese Humenné predseda PSK Milan Majerský.

 

Zrekonštruuje sa most pred obcou Udavské, most v obci Ohradzany, úsek cesty Baškovce – Černina, Lieskovec – prieťah, Jankovce – spojka, Humenné – Porúbka. Taktiež sa zrekonštruuje aj kotolňa a urobia sa opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu Správy a údržby ciest PSK v Humennom a kúpi sa univerzálny traktor s príslušenstvom. V pláne je aj vybudovanie skladu soľanky.

Kraj tento rok investuje nemalé prostriedky aj na II. etapu rekonštrukcie kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom. Na renováciu vyčlenil zo svojho rozpočtu takmer 188-tisíc eur. V pláne je rekonštrukcia vnútorných fasád kaštieľa, fasád na prvom poschodí, vrátane opravy balkóna a zábradlia. V rámci II. etapy je naplánovaná aj kompletná výmena výplní arkád, renovácia a výmena okien, vchodových dverí a renovácia dobových dverí. Peniaze sa použijú aj na nákup zbierkových predmetov a na rozšírenie zabezpečovacieho systému kaštieľa a skanzenu.

Župan Milan Majerský avizoval na stretnutí aj investície do škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. „V tomto roku sme pre školy vyčlenili celkovo 834-tisíc eur. Najväčšiu investíciu bude predstavovať zateplenie obvodového plášťa učebne A a rekonštrukcia osvetlenia na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Kraj na tento účel pridelil bezmála 317-tisíc eur,“ načrtol Majerský.

 

Podpora kraja sa ujde aj Hotelovej akadémii v Humennom (33-tisíc eur), SOŠ polytechnickej v Humennom (46-tisíc eur), Strednej zdravotníckej škole v Humennom (237-tisíc eur), SOŠ technickej v Humennom (185-tisíc eur) a SOŠ obchodu a služieb v Humenné (16-tisíc eur).

Kraj nezabúda ani na klientov sociálnych služieb. Na rekonštrukciu a vybavenie práčovne, hydroizoláciu múrov a odvodnenie Domova sociálnych služieb v Jabloni je vyčlenených v tomto roku 108-tisíc eur. Na vybavenie práčovne dostane financie (4800 eur) aj Domov sociálnych služieb GARDEN v Humennom. Samospráva v tomto roku pridelila prostriedky (6500 eur) aj Zariadeniu sociálnych služieb AKTIG v Humennom. A to na vybavenie kuchyne a projektovú dokumentáciu na modernizáciu a rekonštrukciu zariadenia.

Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol aj Kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, Výzve pre región, projektoch Interreg či Kostrovej sieti cyklistických komunikácií PSK.

Župan v okrese navštívil aj Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatské múzeum, humenskú nemocnicu, SAD Humenné a Zariadenie sociálnych služieb AKTIG.

***

V Prešove dňa 29. mája 2019

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

 

Video

Odkaz na youtube

Prezentácie

 

Analytická prezentácia (PDF, 19 MB)       Pezentácia o okrese (PDF, 19 MB)

Publikované: 23. 11. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023