Do ciest v okrese Levoča investuje PSK pol milióna eur

Uviedol to Majerský na svojom výjazdovom rokovaní

Posledný pracovný výjazd predsedu PSK Milana Majerského pred letnou prestávkou sa uskutočnil v Levoči. Župan pred zástupcami samosprávy predstavil tohtoročné investície do okresu.

Doprava, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, kultúra, rozvoj regiónu a cezhraničnej spolupráce – to boli hlavné témy, o ktorých v stredu 26. júna hovoril predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský na výjazdovom pracovnom stretnutí v okrese Levoča.

Na rokovaní uviedol, že kraj vyčlení ročne do rozvoja regiónu niekoľko tisíc eur. Len v minulom roku investoval do rekonštrukcie ciest 388-tisíc eur, do sociálnych služieb 712-tisíc eur a do škôl 97-tisíc eur. Dotáciou vo výške 62-tisíc eur podporil aj Baziliku minor v Levoči. V tomto roku by mali byť investície do okresu ešte o čosi vyššie.

„Cesty sú pomyselné dvere do regiónu. Sú nevyhnutné pre príchod investorov, rozvoj cestovného ruchu, ale aj kvalitu života.  V tomto roku sme preto vyčlenili na dopravu v okrese až 973-tisíc eur. Z toho vyše 500-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu ciest a mostov, 70-tisíc eur na stavebné úpravy budov a 402-tisíc eur na strojné vybavenie,“ načrtol predseda PSK Milan Majerský a doplnil, že krajskí poslanci schválili na júnovom zastupiteľstve PSK dotáciu v rámci Výzvy pre región vo výške 170-tisíc eur na štvrtú etapu cykloturistického chodníka pre mesto Levoča.

 

V rámci vlajkového projektu Svätomariánska púť (Svetlo z východu) bola na Mariánskej hore vybudovaná oddychová zóna s krížovou cestou. Zároveň bol vybudovaný vjazd a výjazd na parkovisko a modernizované dámske hygienické zariadenia. Celkové náklady na tento projekt predstavovali 246-tisíc eur. Projekt je financovaný z európskych fondov regionálneho rozvoja (EFRR).

Medzi plánovanými investíciami v tomto roku je napríklad aj rekonštrukcia mosta v Levočskej doline či rekonštrukcie úsekov ciest Spišské Podhradie – Katúň, Ordzovany – Bijacovce. Vykonávať sa majú aj stavebno-bezpečnostné opatrenia v Levočských lúkach, taktiež by sa mal zakúpiť univerzálny traktor s príslušenstvom, posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou, šmykom riadený nakladač a ďalšie stroje potrebné pre správu a údržbu ciest v okrese Levoča.

Ďalšia veľká investícia poputuje do škôl. Preinvestovať by sa malo 1,2 milióna eur vrátane nenávratného finančného príspevku. Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla a Spojená škola Bijacovce sa totiž zapojili do Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Prvá z menovaných škôl by mala použiť sumu vo výške 792-tisíc eur na materiálno-technické zabezpečenie pre odborný výcvik a teoretické vyučovanie, taktiež na vnútorné drobné stavebné úpravy. Spojená škola Bijacovce by mala na rovnaký účel dostať 365-tisíc eur. Prešovský kraj sa podieľa na spolufinancovaní 5 %.

Okrem toho škola zakúpi univerzálny traktor na odborný výcvik, na čo samospráva vyčlenila 36-tisíc eur. Pre výstavbu multifunkčného ihriska pre Strednú odbornú školu pedagogickú vyčlenil kraj 33-tisíc eur, na vybavenie školskej kuchyne ďalších 6-tisíc eur.

 

Majerský pripomenul, že tento rok sa podarilo samospráve zriadiť v Levoči regionálnu knižnicu. Tá sa transformovala z mestskej knižnice a po novom tak patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

„Našou víziou je, aby v každom okresnom meste bola kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja. V Levoči doposiaľ nebola žiadna, preto sme od 1. januára tohto roku zriadili regionálnu Knižnicu Jána Henkela, ktorá aktuálne sídli v prenajatých mestských priestoroch,“ uviedol Majerský s tým, že mesto týmto opatrením ušetrí 100-tisíc eur ročne.

Ako ďalej uviedol, kraju záleží na rozvoji okresu a pomôcť mu chce aj prostredníctvom Výzvy pre región. V prvom kole žiadostí rozdelila župa pre okres Levoča 332-tisíc eur a podporila tak štyri projekty. V druhom kole, ktoré trvá do konca júna, sa môžu žiadatelia ešte uchádzať o finančné prostriedky vo výške 2,5 milióna eur.

O výzve sa mohli informovať aj priamo na mieste – v Kontaktom bode PSK, kde poskytovali bližšie informácie odborníci z Úradu PSK. Okrem toho oboznamovali záujemcov s operačnými programami a eurofondovými výzvami, projektami Interreg či Kostrovou sieťou cyklistických komunikácií PSK.

***

V Prešove dňa 26. júna 2019

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

 

Video

 

Prezentácie

 

Analytická prezentácia                                            Prezentácia o okrese

Publikované: 17. 7. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023