Vyhodnotenie činnosti predsedu PSK za roky 2017 a 2018

Čo sa nám podarilo v kraji zrealizovať od decembra 2017 do konca roku 2018

CESTY 

Doprava, cezhraničná spolupráca

PRÁCA A RODINA

Sociálne služby, školstvo

PODPORA REGIÓNU

Regionálny rozvoj

Publikované: 17. 7. 2020

Aktualizované: 23. 4. 2024