Vyhodnotenie činnosti predsedu PSK v roku 2021

Čo sa nám podarilo zrealizovať v kraji od januára 2021

CESTY 

Doprava, cezhraničná spolupráca

PRÁCA A RODINA

Sociálne služby, zdravotníctvo, školstvo

PODPORA REGIÓNU

Regionálny rozvoj

Publikované: 13. 7. 2022

Aktualizované: 23. 4. 2024