Vyhodnotenie činnosti predsedu PSK v roku 2020

Čo sa nám podarilo v kraji zrealizovať od januára 2020

CESTY 

Doprava, cezhraničná spolupráca

PRÁCA A RODINA

Sociálne služby, zdravotníctvo, školstvo

PODPORA REGIÓNU

Regionálny rozvoj

Publikované: 29. 1. 2021

Aktualizované: 23. 4. 2024