Vyhodnotenie činnosti predsedu PSK v roku 2019

Čo sa nám podarilo v kraji zrealizovať od januára 2019

CESTY 

Doprava, cezhraničná spolupráca

PRÁCA A RODINA

Sociálne služby, školstvo

PODPORA REGIÓNU

Regionálny rozvoj

Publikované: 3. 8. 2020

Aktualizované: 23. 4. 2024