Symboly predsedu PSK

Symboly predsedu PSK predstavujú reťaz a štandarda.

Používanie a ochranu symbolov predsedu PSK stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 34/2013.

Reťaz predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Symboly predsedu - reťaz predsedu PSK

Reťaz predsedu sa skladá z erbu kraja, ktorý súvisle prechádza do reťaze. Predseda používa reťaz pri oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života SR, najvyšších predstaviteľov iných štátov a regiónov, vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov a pri ďalších významných slávnostných príležitostiach.
Štandarda predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Symboly - štandarda predsedu PSK

Štandarda predsedu je vlajka štvorcového formátu. Štandarda je nepretržite umiestnená na budove, v ktorej sídli predseda.

Publikované: 13. 3. 2014

Aktualizované: 25. 9. 2023