SK8

Samosprávne kraje Slovenska (SK8)

Jediné združenie na Slovensku reprezentujúce celú regionálnu samosprávu

SK8 je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Najvyšším orgánom SK8 je Zhromaždenie združenia.

Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.

Dokumenty na stiahnutie:

Členovia 

Jozef Viskupič (predseda SK8)

predseda Trnavského samosprávneho kraja

Milan Majerský (podpredseda SK8)

predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ondrej Lunter (podpredseda SK8)

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Jaroslav Baška (podpredseda SK8)

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rastislav Trnka (kontrolór SK8)

predseda Košického samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj
Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Branislav Becík
Nitriansky samosprávny kraj

Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odborné sekcie 

Vytvorených je 10 odborných sekcií pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom a 2 pracovnými sekciami

Popis činnosti SK8 na úrovni PSK

Činnosť súvisiaca s komplexným zabezpečením agendy Združenia samosprávnych krajov SK 8, ktorá zahŕňa:

 1. Technicko-materiálne zabezpečenie rokovaní združenia a zostavenie jeho programu s kanceláriou SK8 so sídlom v Trnave.
  • ​​​​príprava a spracovanie návrhov materiálov na rokovania združenia na úrovni vyššieho územného celku.
  • zabezpečovanie odborných, organizačných, administratívnych a technických úloh súvisiacich s činnosťou združenia na vyššieho územného celku.
  • zabezpečenie agendy Združenia samosprávnych krajov SK8 na úrovni Prešovského samosprávneho kraja v súlade so stanovami pri napĺňaní cieľov združenia.
  • vonkajšie vzťahy PSK v rámci regionálnej spolupráce a agenda SK8.
  • odborná príprava a organizačné zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít formou seminárov, konferencií a workshopov,
  • spolupráca s oddeleniami v rámci odboru a iných odborov,
  • spolupráca pri budovaní ďalších partnerstiev.
  • analýza činnosti samosprávnych krajov
 2. Plní operatívne úlohy podľa pokynu predsedu a riaditeľa kancelárie predsedu.
 3. Zabezpečuje spoluprácu so samosprávnymi krajmi v rámci združenia SK8.

Kontakty (Prešovský samosprávny kraj)

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 2. 1. 2019

Aktualizované: 23. 4. 2024