Správa a údržbu ciest PSK

Organizácia v pôsobnosti PSK – doprava

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom  „@“.

Publikované: 12. 8. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023